Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders van Laren maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2018 en de Jaarrapportage 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op 25 juni 20...
Lees meer over 'Milieujaarverslag en jaarrapportage Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2018'

(Accordion ingeklapt)

Op 10 juli jl. ontvingen wij de melding dat er poststukken zijn gevonden in Laren. Wij sluiten niet uit dat hier ook post van de gemeente bij aanwezig is.
Lees meer over 'Gevonden poststukken in Laren '

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 4 juli vond de officiële onthulling plaats van het kunstwerk van Jocke Overwater.
Lees meer over 'Onthulling kunstwerk bij Brinkhuis '

(Accordion ingeklapt)

Door de aanhoudende droogte in de natuur van Gooi- en Vechtreek is er een grotere kans dat er een natuurbrand ontstaat.
Lees meer over 'Grotere kans op natuurbrand, wees voorzichtig met vuur'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 3 juli de heer Nanning Mol (38) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Laren.
Lees meer over 'Voordracht nieuwe burgemeester '