Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Discriminatie en ongelijke behandeling

Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie? Meld dit via het Meldpunt Discriminatie van Versa Welzijn.

Algemeen

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur.

De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 8 persoonlijke kenmerken of gronden. Namelijk: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Discriminatie melden

Het is belangrijk om uw ervaring te melden bij de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek. Zij adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

U kunt discriminatie melden via Meldpunt Discriminatie van Versa Welzijn.