Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Laren doet dat in samenwerking met Blaricum, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Inkomensondersteuning

  Het is belangrijk dat u alle kosten van het dagelijks leven kunt betalen. Ook als u (tijdelijk) minder inkomsten heeft. De gemeente kan u helpen en kijkt altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Of wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor een mantelzorger die u in het zonnetje wilt zetten? Kijk dan op de website Advies en Informatie van Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Jeugdhulp

  Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maar ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateuristische kunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Laren werkt samen met de gemeente Blaricum, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Meer informatie over zorg en welzijn, werk en inkomen, en jeugd(hulp) vindt u op de website Advies en informatie van Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De gemeente Laren heeft een Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviseert het college van B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Participatiewet.) De leden van de adviesraad zijn (ervarings-)deskundigen op het gebied van het sociaal domein en wonen in Laren.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie? Meld dit via het Meldpunt Discriminatie van Versa Welzijn.

 • Vrijwilligerswerk

  In Laren en Blaricum zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Denk aan ondersteuning bij een cultureel centrum, kerk of sportclub of aan vrijwillige thuishulpactiviteiten. Omdat de BEL-gemeenten vrijwilligerswerk belangrijk vinden en eventuele risico’s willen afdekken, zijn vrijwilligers automatisch verzekerd.

 • Sociaal wijkteam Laren

  Het Sociaal wijkteam Laren is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen. Dit wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen.

 • Meldpunt drankkoerier

  In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende drankkoeriers of ‘wodkaboys’ actief. Dit zijn personen die via Whatsapp of andere sociale media illegaal sterke drank verkopen. Deze koeriers verkopen (voornamelijk) sterke drank aan minderjarigen en leveren de sterke drank af aan huis of in de openbare ruimte.