Hector Treublaan

Maandag 2 september start de gemeente met de reconstructie van de Hector Treublaan.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het riool vervangen, maatregelen genomen voor het infiltreren van regenwater in de bodem en de rijbaan van de Hector Treublaan bestraat met gebakken stenen.

De planning van de werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 2 september vanaf 07.00 uur.
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. In totaal gaan de werkzaamheden 8 weken duren.

Beperken van overlast

We proberen de overlast van de werkzaamheden voor u als bewoner zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u hinder ondervindt. Wij vragen uw begrip daarvoor

Bereikbaarheid van de woningen

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen zoveel mogelijk bereikbaar. Wanneer de werkzaamheden direct voor een inrit plaatsvinden wordt u hier tijdig door de aannemer op gewezen.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezichthouder, de heer Peters van Ton, 06 - 22 95 73 01. Voor overige vragen kunt u, van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Bastiaan Heerschop van de BEL Combinatie, via 14 035.

Documenten