Boomonderhoud van start

Vanaf half april 2019 start de gemeente Laren met het jaarlijkse boomonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale bomenbestand. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden wordt er ieder jaar onderhoud gepleegd; snoeien en kappen. De werkzaamheden nemen zo’n 4 maanden in beslag.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Bekijk de globale planning per buurt. Let op: deze kan in de loop van de periode wijzigen door onverwachte stagnatie. 

Flora en Fauna

Bij het snoeien en kappen van de bomen wordt er rekening gehouden met broedende vogels en andere mogelijk aanwezige fauna. Per boom wordt gekeken of deze wel of nog niet geschikt is om te snoeien. De gemeente handelt hierbij volgens de wet Natuurbescherming. Bomen waar vogels in broeden, worden voorlopig overgeslagen. De werkzaamheden worden later in het seizoen alsnog uitgevoerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met de firma Copijn.
Contactpersoon: meneer W. Horst
E-mail: bomensnoeien@copijn.nl