Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Geluidskaart

Op grond van de Wet geluidhinder moet de gemeente Laren elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op deze kaart is te zien bij welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

Digitale geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart 2016 is op 17 oktober 2017 opnieuw vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Laren. De kaart kunt u bekijken via de interactieve website Geluidregister. Met navigatiemogelijkheden (verplaatsen, in- en uitzoomen en zoeken op adresniveau) kunt u per locatie de geluidsituatie bekijken.

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart stelt de gemeente een actieplan op voor de aanpak van de geluidknelpunten. Dit Actieplan geluid Laren 2018-2023 is op 26 maart 2019 door het college vastgesteld. In het actieplan gaat de gemeente in op de mogelijkheden om de knelpunten aan te pakken.