Wateroverlast

Over de nieuwe aanpak wateroverlast gaan we tot en met april 2018 in gesprek met de inwoners. Vervolgens zal de raadscommissie hierover vergaderen. Daarna is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen.

Wateroverlast op de Brink

Wat er aan voorafging

Een enorme hoosbui in 2014 richtte zoveel schade aan dat het college zich genoodzaakt zag om maatregelen te treffen. Dat leidde in 2015 tot een aanpak waarbij pandeigenaren er zelf voor moesten zorgen dat er geen hemelwater afkomstig van het dak in het vuilwaterriool terecht kwam. Veel inwoners maakten zich zorgen over deze aanpak en de kosten daarvan. Daarom besloot het college in mei 2017 die aanpak nog eens tegen het licht te houden.

De nieuwe aanpak wateroverlast in een notendop

Die periode van bezinning heeft in het najaar van 2017 geleid tot een nieuwe aanpak wateroverlast. Ook daarin staat het afkoppelen centraal. Belangrijkste verschil met de vorige aanpak is dat de gemeente de uitvoering en de kosten van het afkoppelen op zich neemt. De kosten hiervoor worden betaald uit de rioolheffing. Meer informatie vindt u in het overzicht met vragen en antwoorden.

We gaan graag met u in gesprek

Op 12 december 2017 stond de nieuwe aanpak op de agenda van de openbare commissievergadering. Daar werd duidelijk dat een aantal inwoners meer betrokken had willen worden (u kunt de reacties van insprekers beluisteren of teruglezen).
Daarom heeft de raad gevraagd nu eerst de tijd te nemen om met de inwoners in gesprek te gaan. Dat doen we als volgt:

  • In februari voeren we gesprekken met de insprekers (en hun achterban). Dat doen we ook met de inwoners die in 2017 een zienswijze hebben ingediend.
  • In maart en april organiseren we openbare bijeenkomsten waarvoor we via de media en onze e-nieuwsbrief alle inwoners van Laren zullen uitnodigen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang wateroverlast? Meldt u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw mailbox.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen? In het overzicht vragen en antwoorden vindt u veel antwoorden. En staat uw vraag er niet bij, dan kunt u daar ook een nieuwe vraag aan ons doorgeven. U kunt ook kijken naar het overzicht met documenten.