Woningbouwnota ‘Laren, behoud door ontwikkeling’

In november 2018 heeft de gemeenteraad via een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om op korte termijn een nota te schrijven over potentiële woningbouwlocaties in Laren. Doel van deze nota is om samenhang van verschillende projecten en locaties inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om de volgende mogelijke bouwlocaties: Van Erven Dorenspark, Harmen Vosweg, de voormalige Ligweide van zwembad de Biezem, Torenlaan 1, Eemnesserweg 3, Rabobank (Burgemeester van Nispenstraat) en Golden River (Stationsweg 1).

Het college heeft deze conceptnota nu afgerond. De conceptnota beschrijft alle mogelijke en nu bekende locaties, en geeft globaal aan in welke ontwikkelrichting het college denkt. Voor geen enkele locatie wordt nu een definitief besluit genomen. Voor de ontwikkeling van alle locaties zal - mede na overleg met de buurt - een definitiefplan worden ontwikkeld dat uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Wat gebeurt er nu?

De commissie Ruimte en Infrastructuur bespreekt de conceptnota op dinsdag 22 januari 2019. De gemeenteraad bespreekt de nota vervolgens op woensdag 30 januari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan de Eemnesserweg 19 in Laren.

U bent van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. Tijdens de vergadering van de commissie mag u gebruikmaken van het spreekrecht. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dat voorafgaande aan de vergadering melden bij de griffier via griffie@laren.nl.

Documenten

2019-01-11 Bewonersbrief Concept Woningbouwnota ‘Laren, Behoud door Ontwikkeling’