Wateroverlast

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. En dat weten we in Laren! Het schone regenwater komt voor het grootste deel rechtstreeks in het riool terecht en vermengt zich met afvalwater. Dat leidt bij een hevige bui tot vies water op straat en schade aan gebouwen in delen van Laren, en op de lange termijn tot verdroging van de bodem onder de bomen en planten in de omgeving. De gemeente heeft besloten het rioolsysteem aan te passen. Samen met de inwoners van Laren gaat de gemeente maatregelen nemen om regenwater anders te verwerken.

Wateroverlast op de Brink

Scheiden van afvalwater en regenwater

Eind juni heeft de raad het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld.Dit betekent dat afvalwater en regenwater straks gescheiden worden verwerkt in Laren. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen moet het riool over 5 jaar alleen nog gebruikt worden om afvalwater te verzamelen en naar de waterzuivering te transporteren. Het afkoppelen van regenwater op de riolering staat centraal. Veel regenwater komt hierdoor weer direct in de bodem, wat ook helpt om verdroging van de bodem tegen te gaan.De gemeente wil alle bewoners die het regenwater nu nog op het riool lozen een alternatief bieden. Het alternatief wordt samen met u en mensen uit de buurt uitgewerkt, en pas uitgevoerd als u het goed vindt. De gemeente organiseert, vooert uit en betaalt de kosten van het alternatief. Deze kosten worden betaald uit de rioolheffing. Natuurlijk mag u ook zelf het initiatief nemen of samen met de straat een plan bedenken. De gemeente wil u graag helpen. Na uitvoering van het alternatief zal het verboden zijn nog langer te lozen op het riool. Alleen op die plekjes waar het écht niet anders kan, wordt vrijstelling gegeven om regenwater op het riool te lozen. Meer informatie vindt u in het overzicht met vragen en antwoorden.

Maatwerk

Om Laren straks afgekoppeld te krijgen is veel maatwerk nodig. Want elke buurt, straat, huis, gebouw is weer anders. Daarom pakt de gemeente het afkoppelen gebiedsgericht aan. Dit kan per straat zijn of een groepje huizen bij elkaar. We kijken vooral waar er kansen liggen en sluiten graag aan bij het moment en initiatieven van bewoners, klein en groot. Dit kan de herinrichting van uw tuin zijn, wat kansen biedt om de afkoppeling mogelijk te maken. En misschien voor uw naaste buren nèt een zetje is om mee te doen. Ook sluiten we aan bij ontwikkelingen die voorbij komen, zoals de herinrichting van een straat.

Terugblik

Een enorme hoosbui in 2014 richtte zoveel schade aan dat het college zich genoodzaakt zag om maatregelen te treffen. Dat leidde in 2015 tot een aanpak waarbij pandeigenaren er zelf voor moesten zorgen dat er geen hemelwater afkomstig van het dak in het vuilwaterriool terecht kwam. Veel inwoners maakten zich zorgen over deze aanpak en de kosten daarvan. Daarom besloot het college in mei 2017 die aanpak nog eens tegen het licht te houden. Die periode van bezinning en momeenten van inspraak tidjens zeven openbare bijeenkomsten, heeft geleid tot een aanpak ter voorkoming van wateroverlast. Op woensdag 28 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het rioleringsplan/aanpak wateroverlast. Er wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsplan.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang wateroverlast? Meldt u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw mailbox.
 

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen? In het overzicht vragen en antwoorden vindt u veel antwoorden. En staat uw vraag er niet bij, dan kunt u daar ook een nieuwe vraag aan ons doorgeven. U kunt ook kijken naar het overzicht met documenten.