Rosa Spierhuis

Het Rosa Spierhuis krijgt een nieuw gebouw aan de Hector Treublaan. De bouw is inmiddels gestart en duurt volgens planning ongeveer 2 jaar.

Vanwege onvoorziene omstandigheden moet het bouwverkeer gedurende de bouwperiode rijden via Hoefloo. De gemeente heeft gezocht naar een alternatieve route. Helaas is deze er niet. De herinrichting van Hoefloo wordt hiermee uitgesteld tot na de oplevering van het Rosa Spierhuis. Op donderdag 5 juli zijn de bewoners van Hoefloo hierover geïnformeerd. Er zijn afspraken gemaakt over de veiligheid en het rijgedrag van de vrachtverkeer.

Bouwverkeer van en naar bouwlocatie Rosa Spierhuis

Het Rosa Spierhuis krijgt een nieuw gebouw aan de Hector Treublaan. In juli 2017 is hiervoor een omgevingsvergunning verstrekt. Eind 2017 bleek uit een nader onderzoek - op initiatief van RWS - naar draagkracht van bestaande bruggen, dat de beoogde bouwroute naar de bouwlocatie via het viaduct over de Hilversumseweg niet kan worden gebruikt; het viaduct is ongeschikt voor zwaar bouwverkeer (meer dan 35 ton). Het college besloot als gevolg hiervan om het viaduct tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer. Dit om overbelasting te voorkomen.

Waarom gaat het bouwverkeer via Hoefloo?

Direct na bekendmaking van de ongeschiktheid van het viaduct als bouwroute is gekeken naar de mogelijke alternatieve routes, als laatste mogelijke route Hoefloo. Dit omdat de aangekondigde herinrichting van Hoefloo gepland stond en eerder al was uitgesteld. De in totaal vijf routes zijn vergaand onderzocht. Hoefloo bleek uiteindelijk de meest haalbare route. Om redenen van beschikbaarheid (op tijd gereed), veiligheid (breedte van de weg) en bijkomende kosten. Dit zou betekenen dat de herinrichting van de Hoefloo opnieuw moet worden uitgesteld. Ook betekent het gebruik van Hoefloo voor bouwverkeer, overlast voor aanwonenden. Daarom is tot het laatste moment gezocht naar een alternatieve route. Helaas tot op heden zonder succes. De bouw is inmiddels gestart en duurt volgens planning ongeveer anderhalf jaar. Op dit moment rijdt er daarom tijdens de weekdagen zwaar vrachtverkeer via Hoefloo.

Wat betekent dit voor de bewoners van de Hoefloo?

De gemeente betreurt het dat het verkeer gedurende de bouw van het Rosa Spierhuis langs Hoefloo moet en is hierover in gesprek met de bewoners. De bewoners zijn tijdens een bewonersinformatieavond geïnformeerd over de zoektocht naar alternatieve routes, en de resultaten tot nog toe. De gemeente is nog steeds op zoek naar alternatieven en mogelijheden voor meer spreiding van het bouwverkeer. Ook worden maatregelen ingezet om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Met de aananmer en de opdrachtgever van de bouw worden afspraken gemaakt over het gewenste rijgedrag van de chauffeurs.

Meer weten?

Bekijk ook de vragen en bijhorende antwoorden over bouwverkeer via Hoefloo.

Rapport Herijking Rosa Spierhuis (pdf, 2mB)