Bestemmingsplan Centrum Laren 2018

Een bestemmingsplan laat zien welke bestemming(en) en bepaald gebied en perceel heeft. Dit kan zijn een woonbestemming, een kantoorbestemming, winkelbestemming, horecabestemming of een maatschappelijke voorziening bestemming. Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart (verbeelding in vaktaal) en een bijhorende beschrijving. Ook staat er informatie in over bijvoorbeeld het te bebouwen gedeelte van een perceel, het vooraanzicht en de nokhoogte van een gebouw. Een gemeente is verplicht om elke 10 jaar een bestemmingsplan opnieuw te bekijken.

Gebied bestemmingsplan Centrum Laren

Het plangebied Bestemmingsplan Centrum Laren omvat de volledige dorpskern van Laren, met de Brink als karakteristieke middelpunt. Het beslaat de winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieuweweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden Zevenend-Postiljon, Laren-west en Laren-noord.

Kaart van centrum Laren

Participatie bij ontwikkeling nieuw bestemmingsplan

Met het volop betrekken van inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan werkt de gemeente Laren volgens de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De wet vereenvoudigt de huidige wetgeving rond ruimtelijke ontwikkelingen en is er op gericht dat er actief contact is met de bewoners en ondernemers bij de totstandkoming van nieuw gemeentelijke beleid.

Lees alle informatie over het nieuwe bestemmingsplan voor Centrum Laren in ons nieuwsbericht.