Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Meting luchtkwaliteit

In de gemeente Laren zijn 3 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes wordt de komende 8 maanden stikstofdioxide gemeten.

De provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om voor 8 maanden kosteloos stikstofdioxide te meten door middel van Palmes diffusiebuisjes. GGD Amsterdam krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen, de buisjes om de 4 weken om te wisselen en de buisjes te laten analyseren. Na 8 maanden is een jaargemiddelde bekend. Een tweetal buisjes wordt in de buurt van A1 en N525 geplaatst en 1 in het centrum (Brink). De meetresultaten worden vierwekelijks gepubliceerd door de GGD Amsterdam via een speciale portal. Hierop staan ook de specifieke locaties.

Waarom meten langs drukke wegen?

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor een groot gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Langs grote wegen komen hoge concentraties voor die over een afstand van enkele kilometers afnemen tot lage concentraties. Stikstofdioxide draagt bij aan smog.

Is stikstofdioxide schadelijk?

Wanneer mensen stikstofdioxide inademen, kan dit leiden tot longirritatie, verminderde weerstand, en infecties van de luchtwegen. Chronische blootstelling aan huidige niveaus van stikstofdioxide leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 4 maanden. 

Er is een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 die niet mag worden overschreden en er is een uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg/m3 die niet meer dan 18 keer per jaar mag worden overschreden. De uurgemiddelde grenswaarde wordt in Nederland al jaren niet meer overschreden. In drukke stedelijke straten en langs het hoofdwegennet kunnen jaargemiddelde concentraties oplopen tot boven de 40 µg/m3.

Metingen gedurende 8 maanden

De provincie Noord-Holland financiert de kosten voor het uitvoeren van deze metingen via budget van het project Hollandse Luchten. Hollandse Luchten is een burgerplatform voor het meten van leefomgeving in Noord-Holland. GGD Amsterdam krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen, de buisjes om de 4 weken om te wisselen en de buisjes te laten analyseren. Na 8 maanden is een jaargemiddelde bekend.

Meetgegevens geven indicatie

De resultaten van de metingen geven inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de wettelijke normen. Het meten via Palmes diffusiebuisjes is geen wettelijke meetmethode, het is bedoeld om een indicatie te geven. De gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om de hoeveelheid stikstofdioxide naar beneden te brengen. De A27 en A1 zijn in beheer bij  Rijkswaterstaat, de N525 in beheer bij provincie en het verkeer binnen de gemeente kan niet zomaar worden verminderd. Wel wordt de data aan het RIVM geleverd zodat het RIVM het kan gebruiken om hun berekenings- en meetsystemen te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een beter landelijk beeld vormen door de input van diverse gemeenten.

Meer informatie

GGD Amsterdam: Veel gestelde vragen over verontreiniging van de buitenlucht (pdf 604 KB)