Laren Regenklaar

Het regent steeds vaker heel hard. Extreme regenbuien geven grote druk op riool. Riool is om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. De gemeente werkt eraan om zo min mogelijk regenwater in het riool op te vangen. Daar is ook hulp van woningeigenaren voor nodig.

3 afbeeldingen over de onderwerpen die volgen: Regenoverlast, Oplossingen en Gratis advies

Regenoverlast

Regenwater van het dak loopt via de regenpijp rechtstreeks in het riool. Dat kan het riool bij heftige regenbuien niet aan. Schade aan woningen willen we voorkomen en daarom gaan we regenwater zoveel mogelijk op een andere manier opvangen. Daar werken we zelf aan, via werkzaamheden in de openbare ruimte, maar ook hulp van woningeigenaren en inwoners is nodig.

Oplossingen

Naast de aanpassingen die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte, is hulp nodig van de inwoners. Op veel plekken willen we regenpijpen van het riool afkoppelen. Waar dat mogelijk is, combineren we dat met andere projecten, zoals bij reconstructiewerkzaamheden. Er is een team van afkoppelspecialisten beschikbaar om woningeigenaren af te koppelen of woningeigenaren hierover te adviseren. Zelf aan de slag? Dat stimuleren wij natuurlijk van harte! Vraag daar wel een adviesgesprek voor aan. Dat kan per e-mail: regenklaar@laren.nl
De afkoppeladviseur komt dan bij u langs.

Team Laren Regenklaar

Het team Laren Regenklaar bestaat uit adviseurs die Laren regenklaar gaan maken. Medewerkers van het team kijken naar oplossingen per gebied, maar ook per pand. Verder sluiten zij aan bij reconstructieprojecten van de gemeente, gaan in overleg met andere overheden en komen helpen als bewoners zelf al willen beginnen met aanpassingen. Zij komen dan langs om een advies te geven. 

Gratis advies

Het team van afkoppelspecialisten kijkt met u naar afkoppelkansen. Er zijn gebieden met hoge prioriteit. Woont u in 1 van deze gebieden, dan komen we bij u langs. U krijgt daar bericht over. Gaat u aan de slag met uw tuin, woning of dakgoot? Vraag dan hier een adviesgesprek voor aan. Dat kan per e-mail: regenklaar@laren.nl

Vergoedingen

Via de vergoedingsregeling van de gemeente kunnen afkoppelkosten door de gemeente worden vergoed. Binnenkort komt de regeling beschikbaar. Heeft u al een aanpassing gedaan? Dan kunt u dat melden via regenklaar@laren.nl Een medewerker van het team Laren Regenklaar neemt dan contact op.

Pilots Laren Regenklaar

Om Laren regenklaar te maken, wordt er gewerkt aan een Masterplan. In dit plan staat dat ieder gebied in Laren een bijdrage levert om wateroverlast door regenval voor de hele gemeente tegen te gaan. Ieder gebied heeft te maken met regenwaterproblemen die lokaal opgelost moeten worden. Het plan werkt pas als alle gebieden meedoen.
Om de maatregelen per gebied te laten slagen, wordt er nu al ervaring opgedaan via verschillende pilots. Daar is het uitvoeringsteam van Laren Regenklaar bij betrokken. De afkoppeladviseurs van het team adviseren en informeren de bewoners en gebiedspartners over afkoppelmogelijkheden en de noodzaak ervan.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang wateroverlast? Meld u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw mailbox.
 

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen? In het overzicht vragen en antwoorden vindt u veel antwoorden. En staat uw vraag er niet bij, dan kunt u daar ook een nieuwe vraag aan ons doorgeven. U kunt ook kijken naar het overzicht met documenten.