Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dat gaat over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen.

Op 13 juni 2019 organiseerde de gemeente een inloopavond om bewoners te informeren over de werkzaamheden. Daarnaast werd de eerste input opgehaald voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Bewoners konden zich aanmelden om mee te denken over de nieuwe inrichting. Ook werd er informatie gegeven over Laren Regenklaar. Onder andere gaven bewoners aan dat de groene omgeving erg wordt gewaardeerd, dat parkeren een punt is en dat de bestaande trottoirs te smal zijn.

Vervolg

Tijdens de inloopbijeenkomst is input van bewoners verzameld over de herinrichting van de omgeving Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg. Het civieltechnische projectbureau Anacon infra gaat aan de slag met de verkregen input uit de inloop om een eerste schetsontwerp uit te werken. De eerste helft van juli 2019 is er een klankbordgroepsessie met bewoners die zich als deelnemer hiervoor hebben opgegeven. Tijdens de klankbordgroepsessie worden de eerste schetsontwerpen besproken en worden deze  met input van de bewoners uitgewerkt tot voorontwerptekeningen.

In de week van 26 augustus of 2 september 2019 (week 35/36) wordt in een volgende klankbordgroepsessie de nieuwe ontwerpen besproken en de ontwerpvarianten afgewogen. Uiteindelijk wordt er een ontwerp uitgewerkt tot presentatietekeningen. Dit ontwerp wordt begin oktober 2019 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar alle omwonenden weer voor worden uitgenodigd.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 gestart wordt met de werkzaamheden.

Vragen?

Mocht u meer willen weten over het project, neem dan contact op via telefoonnummer 14 035. U kunt dan vragen naar Joost van Diemen.