Herinrichting De Brink

De Brink in Laren krijgt een opknapbeurt en wordt opnieuw ingericht. In afgelopen jaren is de Brink wat rommelig geworden. De gemeente streeft naar een goed onderhouden park met verschillende (recreatieve) functies. Het doel is dat de Brink weer hét middelpunt van Laren wordt.

Schetsontwerpen herinrichting De Brink

Dinsdag 24 september heeft de tweede informatieavond over de herinrichting van de Brink plaatsgevonden. Hierbij zijn schetsmodellen gepresenteerd. Bezoekers hebben opmerkingen en suggesties tijdens de avond kenbaar kunnen maken. Bekijk de schetsen. Heeft u opmerkingen? Mail deze dan naar ruimte@belcombinatie.nl

Het ontwerpbureau werkt op basis van alle input uiteindelijk 1 model uit. Dit wordt in het najaar van 2019 aan u gepresenteerd. Vervolgens neemt het college een besluit en legt dit voor aan de gemeenteraad.

Achtergrond

De gemeente organiseerde op 22 mei 2019 een bewonersavond in het Brinkhuis over de inrichting van de Brink. Hier werden de uitgangspunten voor de inrichting gepresenteerd. In de presentatie van ontwerpbureau BDP werden mogelijk denkrichtingen gepresenteerd. Bewoners en ondernemers hebben hierover hun ideeën en suggesties kenbaar kunnen maken. De input van de bewonersavond vormde mede de basis voor de inrichtingsschetsen voor de Brink.

In het verleden (2017) is er een plan opgesteld voor het hele centrum van Laren door een werkgroep van inwoners, wethouders en ambtelijke ondersteuning. Dit Plan voor centrum Laren (pdf 1 MB) is vastgesteld door de gemeenteraad. De aandachtspunten uit dit plan zijn meegenomen in de inrichtingsschetsen. Vanuit inwoners is er in 2015 een burgerinitiatief (pfd 1 MB) opgesteld voor de Brink. Ook deze ideeën zijn meegenomen.

In 2018 is gestart aan het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Laren. In het bestemmingsplan wordt vastgesteld welke bestemming (wonen, winkel, horeca, etcetera) een gebied of perceel heeft. Lees meer over de voortgang op Bestemmingsplan Centrum Laren 2018.