Crailo

Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

Ontwikkelingen op voormalig militair terrein

De provincie Noord-Holland is eigenaar van het voormalig defensieterrein Crailo, een gebied van ongeveer 40 hectare groot in het hart van ’t Gooi, tussen Bussum, Hilversum en Laren. Crailo, waaronder De Palmkazerne, moet zich ontwikkelen tot een hoogwaardig en duurzaam gebied voor wonen, werken en natuur. De provincie wil Crailo verkopen. Laren, Gooise Meren en Hilversum hebben overeenstemming bereikt met de provincie over de voorwaarden voor de overname van Crailo. De gemeenten zijn bereid het voormalig militair terrein Crailo samen te ontwikkelen. De partijen streven er naar de overdracht eind 2017 plaats te laten vinden.

Ambitiedocument (november 2017)

Op 4 juli 2017 is er overeenstemming op hoofdlijnen bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorgenomen overname van Crailo door de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren. Om de herontwikkeling van Crailo in goede banen te kunnen leiden zijn ambities geformuleerd die centraal staan bij de realisatie van dit nieuwe woon- en werkgebied. In dit document zijn deze ambities uitgewerkt in 5 pijlers. Het Ambitiedocument is daarmee een aanvulling op en aanscherping van het Ruimtelijk Kader dat eerder door de provincie Noord-Holland voor Crailo is opgesteld. Bedoelde aanvullingen ten opzichte van het Ruimtelijk Kader zullen in het document nog nader worden belicht.

Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo (juli 2017)

De colleges van de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren hebben overeenstemming bereikt met de Provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein.

Meer informatie

Kijk voor meer actuele informatie op de website www.crailo.nl
 

Kaart met ligging Crailo