Corona

Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Herinrichting Co Bremanlaan

  De gemeente gaat de Co Bremanlaan en een gedeelte van de Harmen Vosweg in 2021 herinrichten. Het doel van de herinrichting is om de straat te vernieuwen en te verduurzamen. Zodat deze aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij de bestaande problemen worden aangepakt. De zandweg in de Harmen Vosweg, gedeelte tussen de Torenlaan en de Co Bremanlaan, wordt niet in dit project meegenomen maar wordt vanuit Laren Regenklaar opgepakt.

 • Woningbouw Harmen Vosweg

  In 2019 heeft de gemeenteraad de nota “Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling” vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de driehoek Harmen Vosweg/2e Ruiterweg/Lingenskamp opgenomen. Op deze plek staan nu 2 huurwoningen. Vanwege de staat van onderhoud heeft woningcorporatie Het Gooi en Omstreken besloten dat het financieel onverantwoord is deze woningen te verbouwen of renoveren.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Laren streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeente Laren zijn 3 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes wordt de komende 8 maanden stikstofdioxide gemeten.

 • Woningbouwnota ‘Laren, behoud door ontwikkeling’

  In november 2018 heeft de gemeenteraad via een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om op korte termijn een nota te schrijven over potentiële woningbouwlocaties in Laren. Doel van deze nota is om samenhang van verschillende projecten en locaties inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om de volgende mogelijke bouwlocaties: Van Erven Dorenspark, Harmen Vosweg, de voormalige Ligweide van zwembad de Biezem, Torenlaan 1, Eemnesserweg 3, Rabobank (Burgemeester van Nispenstraat) en Golden River (Stationsweg 1).

 • Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

  Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dat gaat over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Laren Regenklaar

  14 oktober 2020

  Het regent steeds vaker heel hard. Extreme regenbuien geven grote druk op riool. Riool is om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. De gemeente werkt eraan om zo min mogelijk regenwater in het riool op te vangen. Daar is ook hulp van woningeigenaren voor nodig. Er is een aparte website waar veel informatie te vinden is over projecten die nu in uitvoering zijn.

 • Herinrichting De Brink

  De Brink is het hart van Laren. De gemeenteraad wil dit gebied graag levendiger en functioneler maken. Zo wordt het weer dé historische en groene plek midden in het centrum. Ook ligt er in het kader van Laren Regenklaar een forse opgave voor waterberging. Een conceptplan om beide opgaven mogelijk te maken is op 16 juni 2020 besproken in de commissie Ruimte.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Tot voor kort werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.