Overlijden

  • Aangifte

    Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift daarvan te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.

  • Begraafplaats

    Er zijn veel mogelijkheden om de uitvaart naar eigen wens vorm te geven. De gemeentelijke begraafplaats in Laren beschikt over een aula voor bijvoorbeeld de uitvaartplechtigheid. Ook zijn er verschillende soorten graven, waaronder een algemeen graf en urnengraf. Laren heeft geen eigen crematorium, maar biedt wel plaats voor asbestemming. Uw wensen kunt u aangeven bij uw uitvaartondernemer of u kunt contact opnemen met een medewerker van de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 035.