Welstand

Laren wil een gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Daarom worden plannen voor nieuwbouw of verbouwing altijd beoordeeld: op de kwaliteit van het uiterlijk, en de bijdrage aan de omgeving. Ze moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’.

Welstandsnota

In de welstandsnota legt de gemeente zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente. Bekijk de welstandsnota