Bezwaar tegen WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Let op! Een ingediend bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling van de aanslag. Uitstel van betaling moet u aanvragen, dit kan alleen schriftelijk (ter attentie van Invordering).

Schriftelijk bezwaar indienen

Wilt u schriftelijk bezwaar maken, geef dan duidelijk aan tegen welk aanslagnummer uw bezwaarschrift zich richt. Maakt u voor iemand anders bezwaar dan moet u van diegene een machtiging bijvoegen. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Laren, P/a BEL Combinatie, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Uw bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het biljetnummer van de aanslag
  • uw naam en adres
  • voor een snellere afhandeling vragen wij u ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermeldende datum waarop u uw bezwaarschrift indient
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • het bezwaarschrift moet ondertekend zijn

Tegen de vastgestelde belastingtarieven kunt u geen bezwaar indienen.


Meer informatie

Team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie, tel: 14 035, e-mail: info@laren.nl