Automatische incasso

U kunt de aanslag(en) gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Het enige dat u hoeft te doen is de doorlopende machtiging in te vullen en terug te sturen aan:

Gemeente Laren
P/a BEL Combinatie
Team Administratie
Postbus 71
3755 ZH  Eemnes
e-mail
 

Als u dit binnen 2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doet, dan wordt het aanslagbedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. Indien u de machtiging voor automatische incasso wilt intrekken, dan dient u het volledig ingevulde en ondertekende intrekkingsformulier in te leveren bij het BEL-kantoor of op te sturen. Als u geen automatische incasso wil, dan dient u het bedrag zelf binnen 2 maanden aan de gemeente over te maken.