Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Belastingen

Een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld onderwijs, zorgtaken, wegen, riolering en openbaar groen worden betaald uit belastingen. Dat betekent dat u betaalt voor de diensten en voorzieningen die de gemeente Laren levert.