APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde, de natuur en het uiterlijk van de gemeente en andere huishoudelijke zaken.

Algemene Plaatselijke Verordening

Op overheid.nl vindt u de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018

Tips voor stoken zonder overlast

In de APV is geregeld dat het verboden is om in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
In een aantal – hieronder genoemde – situaties is stoken wel toegestaan:

  • Verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke
  • Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand
  • Vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert

Leest u de tips om te voorkomen dat anderen hinder ondervinden van de rook.