Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. De mogelijkheden, voorwaarden, bijstandsvormen e.d. staan vermeld in de Participatiewetwet (PW) en in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Er zijn twee soorten uitkeringen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de Participatiewet en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging 24 maanden). Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening tegen 6%.
 

Zelfstandige

U bent een zelfstandige wanneer u:
  • Niet in loondienst bent, maar het inkomen verdient met een eigen bedrijf.
  • Tussen de 18 en 65 jaar oud bent.
  • Minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt (als partner meewerkt in het bedrijf dan is de verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige).
  • Voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd heeft (dus in bezit is van alle vergunningen en diploma's en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).

Categorieën

U kunt een beroep doen op de Participatiewet en de Bbz wanneer u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:
  • Mensen die een eigen bedrijf willen beginnen.
  • Mensen met een eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben.
  • De intergemeentelijke afdeling sociale zaken Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren  (SoZaHBEL) kan u meer informatie geven.