Verkiezingen en Referendum

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Subnavigatie