Wat u meeneemt naar het stembureau

Om te kunnen stemmen voor de Waterschapsverkiezingen, neemt u uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau.

Legitimatiebewijs

Bij het stemmen voor de Waterschapsverkiezingen moet u zich identificeren met een legitimatiebewijs. Legitimatiebewijzen zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

U kunt zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Ook geldig zijn een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Een paspoort uit een ander land geldt alleen in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument. Zoals de gedurende de vrije termijn (dit is een periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft maar nog geen verblijfsvergunning heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.

Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht

Geldigheidsduur legitimatiebewijs
Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Op uw document staat dan ‘geldig tot 20 maart 2014’ of een latere datum.

U bent uw legitimatiebewijs kwijt

Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen? U kunt dan toch stemmen als u een door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of een door de politie opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal meeneemt. Neem ook een ander document mee waarop uw naam en pasfoto staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart.