Waterschap

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water. Ook neemt het Waterschap maatregelen tegen overlast door hoosbuien of langdurige droogte als gevolg van de klimaatverandering. Via de waterschapsbelasting betaalt u als bewoner hieraan mee.

Daarom hebt u ook invloed op de samenstelling van het Algemeen bestuur van het waterschap. U kunt als inwoner stemmen voor het Algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur neemt de komende 4 jaar allerlei besluiten over waterbeheer bij u in de buurt.

Wilt u weten op welke partijen u kunt stemmen en wat hun standpunten zijn? Vul dan vanaf 18 februari de online stemhulp in op www.mijnstem.nl

Verkiezingsuitslag

De definitieve verkiezingsuitslag van de waterschapsverkiezingen is bekendgemaakt.