Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen kunt u een andere kiezer uit dezelfde provincie machtigen om dit voor u te doen. Elke kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijk met de eigen stem uitbrengen.

Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij het uitbrengen van uw stem kunnen overleggen op het stembureau. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Dat is alleen mogelijk als de mobiel beschikt over een afdoende inzoommogelijkheid en de kiezer bereid is zijn mobiel aan het stembureaulid te overhandigen om de voorgeschreven controle uit te voeren. 

Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan 'geldig tot 20 maart 2014' of een latere datum.
U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.
 

Hoe kan ik een volmacht geven

 1. Schriftelijk:
  U kunt schriftelijk een volmacht geven via het formulier (pdf, 65kB)
  Het ingevulde, en door u beiden ondertekende, formulier moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn door het bureau verkiezingen van de BEL Combinatie.
  Wij kunnen u het formulier ook toesturen. Mail dan naar verkiezingen@belcombinatie.nl of bel naar 14 035.
   
 2. Onderhandse volmacht:
  U kunt een willekeurige kiezer uit onze gemeente machtigen om namens u te gaan stemmen. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van uw stempas de gevraagde gegevens in waarna u beiden uw handtekening zet.
  Een onderhandse machtiging kan u tot op de dag van de verkiezingen geven. Ook hier is de eis dat de gemachtigde uw stem kan uitbrengen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.
   

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs)

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of met een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Zie Kieswet art. J 24 en art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht
 

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, dan kan hij of zij toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht.