Verduurzamen met hulp van baatbelasting

Het verduurzamen van een woning kan gefinancierd worden door het invoeren van een baatbelasting op verzoek van de particuliere eigenaar.

Hiermee wordt voorfinanciering door gemeenten mogelijk, zodat woningeigenaren sneller geneigd zijn om hun woning te verduurzamen. Dit blijkt uit het onderzoek dat de Erasmus Universiteit heeft gedaan in opdracht van de gemeente Laren.

Eén van de knelpunten bij de transitie van gas naar andere energiebronnen is de financiering, vooral voor particuliere woningeigenaren. Het invoeren van baatbelasting betekent dat de investering wordt voorgefinancierd door de gemeente en dat de eigenaar deze terugbetaalt over maximaal dertig jaar. Het maandelijks terug te betalen bedrag is daarbij naar verwachting de maandelijkse besparing op energielasten. Als de eigenaar tussentijds het huis verkoopt, dan gaat de restschuld over op de volgende eigenaar. Deze aanpak is een eerste stap richting een financiering die gekoppeld is aan de woning, in plaats van aan de eigenaar.

Onderzoek

Het idee om baatbelasting in te zetten voor de voorfinanciering van verduurzaming, is afkomstig van de gemeente Laren. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de huidige wetgeving op dit gebied, heeft Laren onderzoek laten doen door de Erasmus Universiteit. Hieruit blijkt dat de inzet van baatbelasting binnen de huidige wetgeving alleen mogelijk is als de woningeigenaar hier zelf om vraagt. In de overeenkomst moet dan wel worden opgenomen dat de eigenaar afstand doet van het recht om de aanslag aan te vechten.

Klimaatakkoord

Binnen de BEL Combinatie, het ambtelijk samenwerkingsverband van Blaricum, Eemnes en Laren, zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld. Ook in regioverband brengt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum en Laren, in kaart hoe deze vorm van financiering prioriteit kan krijgen. Een oplossing hiervoor is essentieel om huiseigenaren te overtuigen hun noodzakelijke steentje bij te dragen aan het klimaatakkoord.

Drempels wegnemen

Ton Stam, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Laren is trots: “Met dit onderzoeksresultaat zetten we een stap in de richting van woninggebonden financiering voor de verduurzaming van woningen. Zo kunnen we drempels wegnemen bij particuliere woningeigenaren om hun woning energiezuiniger te maken. Ik hoop dat we de rijksoverheid
kunnen overtuigen om zo snel mogelijk de wettelijke maatregelen te nemen die objectgebonden financiering mogelijk maken. Daarmee kunnen we een grote stap zetten naar de ook door ons gewenste opgave om het energiegebruik aanzienlijk te reduceren.”