Toekomst van OV-lijnen

Op 31 januari 2019 vond er een extra, openbare raadsbijeenkomst plaats voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek. Ook de bewoners uit de BEL-gemeenten waren van harte welkom.

Nieuwe aanbesteding

De provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe aanbestedingsronde voor openbaar busvervoer voor de Gooi- en Vechtstreek. De nota van uitgangspunten hiervoor is gebaseerd op de aanleg van een nieuw OV-systeem, met de HOV-lijn als belangrijke drager en OV-knooppunten die onderling verbonden zijn met een goed fietspadennetwerk en stallingsvoorzieningen. Bestaande buslijnen kunnen veranderen of soms zelfs worden geschrapt. Alles is mede afhankelijk van de afstand naar een HOV-halte. Jordy van Sloten (Regio Gooi- en Vechtstreek) nam de zaal stapsgewijs mee in de uitgangspunten en het proces van de nieuwe aanbesteding.

Reactie BEL-gemeenten

De gemeenten hebben geen formele rol bij de aanbesteding, maar colleges mogen wel hun reactie geven op het ontwerp Programma van Eisen, dat volgt na de nota van uitgangspunten. In de regio Gooi- en Vechtstreek werken de gemeenten aan één regionale reactie op de nota, om zo een sterk signaal af te kunnen geven. Hiervoor worden in de regio thema-avonden georganiseerd met de raden. Gezien de maatschappelijke impact van het onderwerp kozen de colleges van de BEL gemeenten om deze avond voor de raden openbaar te laten zijn. Wethouder Ton Stam (gemeente Laren) lichtte mede namens wethouder Liesbeth Boersen (Blaricum) en wethouder Erwin van Dalen (Eemnes) hun gezamenlijke standpunt toe dat er in principe geen lijnen mogen verdwijnen als het aan de BEL-gemeenten ligt. Dat een goede OV-verbinding voor bepaalde doelgroepen essentieel is. En dat de inzet van buurtbussen als alternatief moet worden meegenomen in de concessie. Maar ook de wens tot terugkeer van buslijn 150 tussen Blaricum en Utrecht Uithof. Vanuit raadsleden en bewoners waren er onder meer zorgen te horen over het mogelijk verdwijnen van de buslijnen 108 en 109 en de (sociale) veiligheid van de meer afgelegen HOV-haltes. De reactie moet uiterlijk eind april worden vastgesteld door de colleges in de regio.

Meer weten?

Op de pagina Toekomst openbaar vervoer (OV) vindt u de presentatie, de memo van de 3 colleges aan de 3 raden en meer info.