Theaterinterventie omwonenden en scholieren bij College De Brink

Op 17 januari 2019 vond in College De Brink een theaterinterventie plaats met scholieren en omwonenden.

Een initiatief van wethouder Karin van Hunnik om op een andere manier met scholieren, omwonenden, de gemeente en de school in gesprek te gaan. Omwonenden ervaren overlast van de school en via de theaterinterventie werden situaties gespeeld om het gedrag van jongeren in beeld te brengen.

Een verhelderende avond waarbij bewoners en scholieren inzicht kregen in elkaars rol en het effect daarvan op anderen. Opbrengst van de avond is een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokkenen. In de werkgroep worden vervolgafspraken gemaakt. Eén afspraak is al gemaakt, dat de scholieren met het project zwerfafval aan de slag gaan. Naast het bespreken van de overlast werden ook goede ervaringen met elkaar gedeeld.

theaterzaal met bankje waarop 4 mensen zitten 3 mensen in een theaterzaal acteren