Prestatieovereenkomst Ondernemersfonds

Op woensdag 27 februari 2019 hebben de gemeente Laren, de Stichting Bijzonder Laren en de Coöperatieve Vereniging Dorpsfonds Bijzonder Laren een Prestatieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de inzet van subsidie, die aan het Ondernemersfonds wordt verstrekt.

Het Ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting Bijzonder Laren volgens geformuleerde doelstellingen. Bijzonder Laren zet zich in voor ondernemers van Laren, waaronder detailhandel, horeca, zorginstellingen en cultuurinstellingen zoals musea.
De gemeente Laren verstrekt subsidie op basis van in 2014 gemaakte afspraken. Concreet betekent dit dat de gemeente faciliteert bij het innen van de contributie via een opslag van de OZB-aanslag voor niet-woningen. Dit geld wordt ingezet voor evenementen als het modeweekend, de kerstverlichting en bijvoorbeeld de Laren website en portal kan organiseren.

De ondertekende overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar. Hiermee is het subsidieproces goed ingebed in de geldende subsidieverordening.

Alexander Oostvogel (Bijzonder Laren), burgemeester Rinske Kruisinga, Leendert van der Pols (Coöperatieve Vereniging), wethouder Peter Calis en Rob van der Laan (Bijzonder Laren).
Foto: v.l.n.r. zittend: Alexander Oostvogel (Bijzonder Laren),burgemeester Rinske Kruisinga, en Leendert van der Pols (Coöperatieve Vereniging)
Staand; wethouder Peter Calis en Rob van der Laan (Bijzonder Laren)