Nieuwe leden gevraagd voor de Adviesraad Sociaal Domein HBEL: inwoners uit Laren en Eemnes

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt enthousiaste inwoners uit Laren en Eemnes die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, en/of persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen adviseren over de onderwerpen binnen het sociaal domein.

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. De rechten van burgers zijn geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering van het beleid op al deze gebieden. Binnen de wet is vastgelegd dat burgers over de maatregelen en (beleids-)plannen adviseren.

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL voert deze adviesrol uit, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren op de bovengenoemde onderwerpen.

Van de kandidaten wordt gevraagd dat ze:

 • in Laren of Eemnes wonen (vereiste);
 • voeling en affiniteit hebben met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein;
 • ervaring en/of kennis en/of affiniteit hebben met minimaal één van de domeinen (werk en inkomen (Participatiewet), zorg en welzijn (Wmo) en jeugd (Jeugdwet));
 • signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies;
 • goed kunnen samenwerken;
 • open staan voor discussie;
 • in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in de context van het algemeen belang en van daaruit te oordelen en te adviseren.

Taken van de kandidaten zijn dat ze:

 • deelnemen aan vergaderingen van de adviesraad;
 • één of meer inhoudelijke portefeuilles hebben als specifiek aandachtspunt en het kunnen voorbereiden van adviezen;
 • zorgen voor terugkoppeling van voortgang of ontwikkelingen binnen de portefeuille(s);
 • actief gebruikmaken van hun eigen en lokale netwerk, belangen en behoeften van cliënten herkennen en kunnen vertalen naar bruikbare adviezen.

Wat wij bieden

Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL is een vrijwilligers functie. U ontvangt wel een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de adviesraad. Vanzelfsprekend worden ook de gemaakte (reis)kosten gedekt.

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie, of heeft u andere vragen, bel dan gerust eén van de leden Adviesraad Sociaal Domein HBEL. Yvonne van Dam is te bereiken op 06 26064906. Hans Wolffers is te bereiken op 035-8877225.

U kunt uw sollicitatie uiterlijk 31 oktober 2018 sturen naar de secretaris van de adviesraad, m.tijssen@huizen.nl, ter attentie van de voorzitter a.i. Roelof Jan Manschot.