Mevrouw van Wezel, meneer Almawed en meneer Shin krijgen de Nederlandse nationaliteit

Dinsdag 16 april zijn mevrouw Madelon, meneer Almawed en meneer Shin genaturaliseerd

Mevrouw van Wezel komt uit Groot-Britannie, meneer Almawed komt uit Syrie en woont sinds 2015 in Nederland en meneer Shin komt uit Noord-Korea en woont sinds 2012 in Nederland.

Dinsdag legde zij de verklaring van verbondenheid af, waarmee zij beloofde de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Vervolgens overhandigde locoburgemeester Peter Calis en gemeentesecretaris Garmt Kolhorn het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap.

naturalisatie van WezelNaturalisatie meneer Almawednaturalisatie meneer Shin