Corona

Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes

In de gemeente Laren worden medio april 2020 drie ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst.

Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes wordt de komende acht maanden stikstofdioxide gemeten. 

De provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om voor acht maanden kosteloos stikstofdioxide te meten door middel van Palmes diffusiebuisjes. GGD Amsterdam krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen, de buisjes om de vier weken om te wisselen en de buisjes te laten analyseren. Na acht maanden is een jaargemiddelde bekend. Een tweetal buisjes wordt in de buurt van A1 en N525 geplaatst en één in het centrum (Brink). Na plaatsing zijn op dit kaartje de specifieke locaties te vinden.

De resultaten van de metingen geven inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de wettelijke normen. Het is bedoeld om een indicatie te geven. De gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om de hoeveelheid stikstofdioxide naar beneden te brengen. De A27 en A1 zijn in beheer bij Rijkswaterstaat, de N525 in beheer bij provincie en het verkeer binnen de gemeente kan niet zomaar worden verminderd. Wel wordt de data aan het RIVM geleverd zodat het RIVM het kan gebruiken om hun berekenings- en meetsystemen te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een beter landelijk beeld vormen door de input van diverse gemeenten.