Laren werkt toe naar een duurzame gemeente

De gemeente Laren vindt het belangrijk om een duurzame gemeente te zijn.

In 2017 stelde de raad al een klimaatbeleidsplan vast en in 2018 een uitvoeringsplan. Met het uitvoeringsplan zet de gemeente stappen om de gemeente duurzamer te maken.

De eerste stap is om de gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken. De gemeente werkt aan een plan om dit projectmatig aan te pakken. Ook zijn er met de woningcorporatie al afspraken gemaakt om woningen in hun bezit te verduurzamen.

Verder is het voor de gemeente belangrijk om eerst de energievraag terug te brengen, dus in te zetten op goede isolatie of LED-verlichting. In die zin wordt er gewerkt aan het aanbrengen van verLEDding van straatverlichting en sportverenigingen. En met de groene leges die de gemeente vanaf 1 januari heeft ingesteld, krijgen eigenaren van monumenten een extra vrijstelling bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor zonnepanelen.