Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Herinrichting kruispunt N525: Bestemmingsplan vastgesteld

De provincie Noord-Holland gaat een voorrangsplein bouwen in de provinciale weg N525 ter hoogte van het kruispunt Westerheide met de Oude Postweg. Dit voorrangsplein laat fietsers en voetgangers de N525 oversteken. Hiervoor was een kleine aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig.

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbindingsweg tussen Laren en Hilversum. In de buurt van het kruispunt met de Oude Postweg/Westerheide is in 2010 een tunnel aangelegd vanwege de vele overstekende fietsers en voetgangers. Veel fietsers gebruiken deze tunnel echter niet, maar steken de N525 over bij het kruispunt. Provincie Noord-Holland legt een voorrangsplein aan om het veilig oversteken van de weg de faciliteren. Hiervoor was een kleine aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig. Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen en is 25 november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan wordt begin december 2020 nog 6 weken ter visie gelegd, waarna het bestemmingsplan naar verwachting in januari 2021 in werking treedt.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer en is een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur. Hierdoor wordt het mogelijk het fietspad en de groenstrook wat te verleggen om het voorrangsplein te kunnen realiseren. 

Ontwerp van het voorrangsplein

De provincie wil de fietsers en voetgangers centraal op 1 plek laten oversteken. Om dat te bereiken realiseert de provincie een voorrangsplein, waarbij ten noorden en ten zuiden oversteekplaatsen komen voor fietsers en voetgangers. Andere onderdelen van het ontwerp zijn onder andere het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen vóór de oversteekplaatsen en het verplaatsen van de bushaltes ten zuiden van het voorrangsplein. 

Vervolgstappen

Provincie Noord-Holland heeft inmiddels de contractvoorbereiding voor dit project afgerond. Maart 2021 wordt verwacht dat het contract definitief gegund wordt aan de aannemer. De aannemer gaat het ontwerp verder uitwerken, voorbereidende werkzaamheden verrichten en een uitvoeringsplan opstellen. De werkzaamheden buiten vinden pas plaats nadat de N525 niet meer als omleidingsroute voor het HOV ’t Gooi wordt gebruikt. Het voornemen is om ruim van tevoren een informatiebijeenkomst te organiseren om de omgeving uitgebreid te informeren en om de aannemer voor te stellen en een globale planning toe te lichten. Vlak voordat uitvoering start kan de aannemer zijn uitvoeringsplannen toelichten.

Meer informatie

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met gemeente Laren (telefoonnummer 14 035). Kijk voor meer informatie over de realisatie van het voorrangsplein N525 op de website van provincie Noord-Holland

Voor inhoudelijke vragen over de realisatie van het voorrangsplein kunt u contact opnemen met provincie Noord-Holland via het Servicepunt. Telefoonnummer: 0800 - 020 06 00 (gratis). E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Luchtfoto van kruispunt N525