Herbenoeming lid van de Rekenkamer BEL

Op 29 mei heeft de raad mevrouw dr. J.J. de Jonge herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Laren voor een periode van 4 jaar.

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan de Rekenkamer. Iedere gemeente heeft haar eigen rekenkamer, maar elke raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één gezamenlijke rekenkamer.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de 3 gemeenten. De onderzoeken leiden tot rapportages met conclusies en aanbevelingen die aan de gemeenteraad worden aangeboden. De Rekenkamer is dus een instrument voor de gemeenteraad om zijn taken beter te kunnen uitvoeren.

Lees meer informatie over de Rekenkamer.