Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

HOV in ’t Gooi goed op schema in Crailo

De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan de herinrichting van 3 hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo. Het gebied wordt eind 2020 overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat als compensatie voor gronden die zij eerder in Anna’s Hoeve heeft afgestaan voor de bouw van natuurbrug en busbaan.

Een deel van de grond hoort bij de gemeente Laren. De provincie ruimt het gebied dat in de loop der jaren vol is komen te liggen met puin, plastics en bouwmaterialen, op en maakt het schoon. Om dit goed te kunnen doen zijn er circa 500 bomen gekapt. Het ging vooral om exoten, bomen die van oorsprong niet thuishoren in het gebied. Inheemse loofbomen en grove dennen zijn zoveel mogelijk gespaard.
 
Als het gebied schoon is, plant de provincie nieuwe bomen aan. Het gebied waar nieuwe bomen komen is groter dan het gebied waar gekapt wordt. De totale oppervlakte aan bomen en bos neemt met 0,2 hectare toe. De nieuwe bomen zijn zo gekozen dat er een natuurlijk gevarieerd inheems loofbos ontstaat met diverse boom- en struiksoorten. 

Als het gebied straks is ingericht als NNN-gebied (en onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland) wordt het overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat die het bos zal gaan beheren. Het streven is dit gebied op 31 december 2020 over te dragen. 

Stichting Goois Natuurreservaat is vanaf het begin betrokken bij de werkzaamheden om te zorgen dat zoveel mogelijk bestaande natuurwaarden behouden blijven.
 

Bos met een zanderige weg waar een aantal omgekapte bomen naast liggen