Groot onderhoud aan het groen

In december 2019 zijn we gestart met het groot onderhoud van het groen. Daarbij wordt de heesterbeplanting in Laren fors teruggesnoeid.

Vanwege efficiency redenen maken we voor het grovere werk gebruik van een ‘maaizuigcombinatie’. Het resultaat daarvan oogt op het eerste gezicht misschien nogal ‘kaal’. Met kleinere apparatuur en handgereedschap wordt dit nog verder bijgewerkt.

We doen dit voor het behoud van de beplanting. De heesters zijn jarenlang voornamelijk rondom gesnoeid, zodat de takken niet te veel over de trottoirs en wegen groeiden. De beplanting is vaak gevormd tot blokken: een onnatuurlijke groeiwijze van deze heesters. De struiken zijn steeds verder uitgegroeid, de stammen zijn verhout en de kern is eigenlijk leeg, hol geworden.

Door de huidige werkwijze houden we planten en struiken voor de toekomst gezond en kunnen ze weer opnieuw gaan groeien en bloeien. We creëren zo ruimte voor groei van nieuwe takken en er is ruimte voor jonge planten. Zo werken we ook op de lange termijn aan goed onderhouden en toekomstbestendige heesterbeplanting in de gemeente.