Geluidsoverlast rijksweg A27

Eind april vond er een overleg plaats tussen de gemeenten Laren, Blaricum, Eemnes en Rijkswaterstaat over het geluid van de rijksweg A27. Na het gesprek werd duidelijk dat de A27 volgens Rijkswaterstaat voldoet aan de wettelijke normen waardoor er geen aanleiding is om maatregelen te treffen.

Op verzoek van de gemeenten is Rijkswaterstaat nagegaan of een actualisatieslag van de huidige gegevens nodig is en of die actualisatie mogelijk tot maatregelen kan leiden.

Begin juli heeft Rijkswaterstaat laten weten dat er geen aanleiding is om een maatregel als stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) te gaan onderzoeken omdat er wordt voldaan aan de wettelijke normen. Voor 2025 staat er groot onderhoud gepland ter hoogte van de Blaricum Bijvanck en de Blaricummermeent. Dan wordt ook beoordeeld welke maatregelen eventueel nodig zijn. Verder laat Rijkswaterstaat weten dat er voor luchtkwaliteit geen knelpuntlocaties zijn langs de A27 ter hoogte van de BEL-gemeenten.

Rijkswaterstaat blijft wel graag met de gemeenten in gesprek en geeft aan dat eventuele gemeentelijke ambities voor een betere leefomgeving niet onmogelijk worden gemaakt. Het initiatief voor dergelijke ambities ligt wel bij de gemeente, alsook de juridische en financiële consequenties. De gemeenten gaan zich beraden hoe hiermee verder te gaan.