Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Extra handhaving autoshowers en autotoeristen

Vanaf de start van de coronacrisis is er sprake van een verhoogd aantal jonge toeristen dat naar Laren komt om naar exclusieve auto’s te kijken. Een aantal van deze auto’s veroorzaakt veel geluidsoverlast door extra gas te geven en het levert gevaarlijke verkeerssituaties op doordat mensen de weg oprennen. Ook staan veel autotoeristen in grote groepen bij elkaar. Naast de verkeersonveilige situatie en overlast, moeten we verdere verspreiding van het virus voorkomen. De landelijke oproep is dan ook: blijf zoveel mogelijk thuis. De komende periode gaat de gemeente samen met de politie extra controleren om deze onwenselijke situatie tegen te gaan.

Onveilig

De gemeente wil er alles aan doen om de onveilige situatie en de overlast tegen te gaan. Dat gebeurt samen met de politie en de handhavers. Het centrum van Laren biedt te weinig ruimte voor een autoshow en autotoerisme. Daar zijn evenemententerreinen voor bedoeld. Drukte is vooral te zien op het kruispunt op de Brink waar veel (vooral jonge) toeristen naar auto’s komen kijken. De gemeente is niet tegen mooie auto’s en toerisme, wel tegen onveiligheid en overlast.

Bekeuringen

De handhavers zijn herkenbaar en onherkenbaar aanwezig om te controleren. De afgelopen periode zijn er tientallen boetes uitgedeeld. Helaas zijn deze bekeuringen nodig om de onwenselijke situatie tegen te gaan.

Aanmelding bij CBR

Automobilisten die meerdere malen onveilig rijgedrag vertonen, worden aangemeld bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of de automobilist nog de weg op mag. 
 

Druk verkeerspunt op de Brink in Laren met auto's, fietsers en voetgangers  Kruispunt op de Brink in Laren met dure auto's die voor een stoplicht staan en voetgangers die oversteken