Definitieve verkiezingsuitslag Europees Parlement 2019

De definitieve uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement op kandidaatniveau in Laren.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2019Stemmen 2019Stemmen 2014
1 Democraten 66 (D66) 435 885
2 CDA – Europese Volkspartij 506 564
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 97 412
4 VVD 1641 1267
5 SP (Socialistische Partij) 62 178
6 P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 673 220
7 ChristenUnie-SGP 62 39
8 GROENLINKS 263 146
9 Partij voor de Dieren 197 186
10 50PLUS 132 146
11 JEZUS LEEFT 4 5
12 DENK 8 Niet van toepassing
13 De Groenen 5 11
14 Forum voor Democratie 558 Niet van toepassing
15 vandeRegio & Piratenpartij 4 Niet van toepassing
16 Volt Nederland 140 Niet van toepassing

 

   
Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 4787 (in 2019) 4149 (in 2014)
Aantal blanco stembiljetten (in 2019)(in 2019)(in 2019)(in 2019)(in 2019)13 (in 2019) 14 (in 2014)
Aantal ongeldige stembiljetten 8 (in 2019) 10 (in 2014)
Totaal aantal kiezers 4810 (in 2019) 4173 (in 2014)
Aantal opgeroepen kiezers 8718 (in 2019) 8555 (in 2014)
Opkomstpercentage 55,20% (in 2019) 48,78% (in 2014)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.