De eikenprocessierups; preventie

De eikenprocessierups komt in de periode mei-juli voor en leeft in eiken.

De brandharen van de rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren. Bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of luchtwegen. Eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. ’s Nachts gaat de eikenprocessierups in optocht (processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren).

Ziet u eikenprocessierupsen? Laat het ons weten!

Ziet u in de openbare ruimte de eikenprocessierups? Dan kunt u dit melden op de website van de gemeente via het formulier Melding openbare ruimte. Selecteer ‘Gemeente Groen’ en vervolgens ‘Zieke, dode bomen en plagen’ bij de vraag Waar gaat uw melding over? De gemeente maakt de afweging of het betreffende nest opgeruimd moet worden.

Bestrijding

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen. Dit is specialistisch werk. We bestrijden de rups door preventief te nevelen met het biologische middel Xentari. Rupsen en nesten in de openbare ruimte worden alleen bestreden op locaties met een hoog risico. Denk hierbij aan druk bezochte gebieden, voet- en fietspaden. Verder zaait de gemeente speciale bloemmengsels die mezen aantrekken en hangt de gemeente mezenkasten op. Mezen eten de eikenprocessierups. De gemeente waarschuwt bewoners via enkele waarschuwingslinten op plekken waar veel bezoekers zijn, verblijven en waar gelijk de kans op aanraking groot is.

Wat u zelf kunt doen

Wanneer u naar gebieden gaat waar veel eikenbomen voorkomen (bossen en parken), vermijd dan direct contact met rupsen, haren en spinselnesten. Het advies is om de hals, armen en benen goed te bedekken. Ga niet onder of in de buurt van deze eikenbomen op de grond zitten.

Voor meer informatie over gezondheidsklachten en het beperken daarvan kunt u terecht op de website van de GGD.

een eikenprocessierups op een boom