Club van het Jaar verkiezing

De verkiezing Club van het Jaar 2019 gaat weer van start!

Clubs kunnen zich inschrijven tot en met 13 mei 2019. Het kan via www.clubvanhetjaar.nl Van 6 mei tot 7 juni kan er gestemd worden.

Iedere club in Nederland die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan meedoen. Sportclubs moeten ook aangesloten zijn bij een landelijke sportbond die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF. Voor cultuurclubs geldt dat hun kerntaak zich richt op het bieden van activiteiten op het gebied van cultuurbeoefening, in (één van) de disciplines dans, theater, muziek, circus, creatief schrijven of beeldende kunst. Clubs die zich met name richten op de organisatie van een terugkerend of eenmalig evenement zijn uitgesloten van deelname.

De organisatie beoordeelt of een club wordt toegelaten tot de verkiezing. De Rabobank heeft samen met NOC*NSF, het LKCA, Kunstbende, AD en de regionale dagbladen het initiatief genomen om de verkiezing te organiseren. De winnaar wordt in de week van 24 juni landelijk bekendgemaakt. Er is veel informatie te vinden op www.clubvanhetjaar.nl