Bouw gaat van start op voormalige houtzagerij

Met het verrichten van een feestelijke handeling gaf wethouder Ton Stam donderdag 21 maart het startsein voor de bouw van 36 woningen op het terrein van de voormalige houtzagerij in Laren.

Afgelopen november droeg de gemeente de grond van de oude bibliotheek over aan MBB Ontwikkeling. Daarna is bouwbedrijf MBB begonnen met de voorbereidingen van het terrein voor de start van de daadwerkelijke bouw.

"Ik ben blij dat de bouw nu van start gaat, want dit wordt volgens mij een prachtig project voor onze gemeente. Er komt een mooie mix van woningen, waarbij ook rekening is gehouden met doorstroming van (sociale) huur in Laren naar de te bouwen betaalbare koopwoningen. Ook de samenwerking met de buurt om het plan in te passen in bestaand gebied is een voorbeeld van hoe we dergelijke projecten graag invullen.”

Mix van koopwoningen

Op de locatie van de oude houtzagerij staat straks een mix van 14 betaalbare woningen en 22 woningen uit het hogere segment (twee-onder-een-kap en vrijstaand). Met een gemiddelde koopprijs van 250.000 euro vrij op naam waren de betaalbare woningen zeer snel verkocht. Mensen die een (sociale) huurwoning in Laren achterlaten kregen hierbij voorrang.

Inbreng van bewoners

De herinrichting van het gebied is een uitstekend voorbeeld van samenwerking met de buurt. Omwonenden zijn vanaf de start betrokken bij de planontwikkeling met als resultaat een bouwplan dat optimaal is ingepast in het bestaande woongebied. Een klankbordgroep met bewoners uit de buurt werkte vanaf het begin intensief mee aan het ontwerp.

Bouwwerkzaamheden

De bouw duurt naar verwachting 1,5 tot 2 jaar. Bouwbedrijf MBB stelt veel in het werk om de overlast van het bouwen gedurende de hele periode voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden op het terrein van de afgelopen weken is inmiddels ervaring omgedaan met bouwroutes. MBB zal tijdens de bouw de omwonenden met regelmaat blijven informeren over de planning, werkzaamheden en bouwverkeer.

Een fles champagne knalt neer op een boomstronk, waarmee wethouder Ton Stam het startsein gaf