Beheer kunstcollecties Laren en Blaricum naar stichting

Op 25 maart vond de overdracht plaats van het beheer van de gemeentelijke kunstcollecties naar de nieuwe stichting Beheer kunstcollecties Blaricum en Laren.

De beheerovereenkomst werd in het Brinkhuis in Laren getekend door wethouder Karin van Hunnik (Laren), burgemeester Joan de Zwart-Bloch (Blaricum) en de voorzitter en secretaris van de nieuwe stichting. In de overeenkomst staan afspraken over het beheer en behoud van de kunstcollecties van de gemeenten Laren en Blaricum.

De gemeenten Laren en Blaricum beschikken over een collectie ‘binnenkunst’, bestaande uit schilderijen, foto’s, beeldjes, litho’s, et cetera. Voor Laren gaat het om 490 objecten en voor Blaricum om 235 objecten. Om de kunstcollecties van de 2 dorpen voor de lange termijn goed te borgen en te beheren, is de stichting opgericht. De stichting gaat zich bezighouden met het beheer, conservering, restauratie en voortzetting gebruik van de collectie in openbare gebouwen. Ook adviseert de stichting de colleges over het op peil houden van de kunstcollecties. Daarvoor gelden belangrijke criteria. Onder andere dat het moet gaan om werken die voor Laren of Blaricum en de directe omgeving van kwalitatief belang zijn, om werken met museale kwaliteit en om werken met een historisch of topografisch belang.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen en uit 2 adviseurs: mevrouw Emke Raassen-Kruimel (voorzitter), mevrouw Carien Bölger-Schoenmakers (secretaris), mevrouw Antoinetty van den Brink-Witte (penningmeester), mevrouw Diana Kostman (adviseur) en de heer Wim van der Zwaan (adviseur).

burgemeester en wethouder met ieder een kunstwerk in hun handen, en de leden van de stichting erachter