Corona

Afspraken over Wmo-vervoer in Laren

In februari 2020 maakte de gemeente bekend dat zij de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer moest beëindigen. De overeenkomst voldeed niet aan de regelgeving van de Aanbestedingswet en werd daarom opgezegd.

De afgelopen periode vonden er gesprekken plaats met Latax over de afronding van de dienstverlening. De gemeente en Latax hebben hier goede afspraken over kunnen maken, zodat de dienstverlening van Latax zorgvuldig afgerond kan worden. 

In de gesprekken is onder andere afgesproken dat Latax tot juli 2021 het Wmo-vervoer in Laren zal blijven verzorgen op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Vanaf 1 juli 2021 neemt de regio Gooi en Vechtreek het Wmo-vervoer over. 

Wethouder Karin van Hunnik:

Ik vind het heel belangrijk dat we goede afspraken hebben kunnen maken over de afronding van de dienstverlening met Latax. Met name voor gebruikers is het van belang om te weten waar zij aan toe zijn. En het geeft ons de tijd om de overgang naar de nieuwe vervoerder goed en zorgvuldig voor te bereiden.

Gebruikers van de Wmo-vervoersvoorziening ontvangen een brief van de gemeente over de gemaakte afspraken en de voortzetting van het Wmo-vervoer. 

de wethouder en een meneer van Latax ondertekenen de overeenkomst aan tafel