Afscheidsreceptie Rinske Kruisinga

Rinske Kruisinga neemt afscheid als burgemeester van de gemeente Laren.

Sinds september 2017 is zij waarnemend burgemeester. Zij heeft haar werk met veel enthousiasme, inzet en kunde uitgevoerd. U bent van harte welkom persoonlijk afscheid te nemen van Burgemeester Kruisinga tijdens haar afscheidsreceptie. Deze wordt gehouden op donderdag 5 september van 16.30 tot 19.00 uur in de kloostertuin van het Brinkhuis, Brink 29.

 

Burgemeester Kruisinga gaat na de afscheidsreceptie gelijk naar Frankrijk. Haar verzoek is dan ook om geen afscheidsgeschenk mee te nemen. Mocht u toch een afscheidsgeschenk willen aanbieden, dan stelt mevrouw  Kruisinga het op prijs als u dat doet in de vorm van een donatie voor de restauratie van de Johanneskerk (vanwege het 500-jarig bestaan daarvan in 2021). Dat kan op rekeningnummer NL38 RABO 0321 5648 47 t.n.v. Protestantse Gemeente LarenEemnes (PGLE), onder vermelding van ‘Johanneskerk'.

 

Uitnodiging afscheidsreceptie