AED-bijeenkomst op 8 juli

Op 2 juli was er een informatieavond over het AED-netwerk in Laren. Met een dekkend AED-netwerk kunnen de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand worden vergroot.

Kon u er op 2 juli niet bij zijn? Mogelijk kunt u aansluiten bij de werkgroepbijeenkomst op 8 juli. De werkgroep gaat concreet aan de slag met het AED-netwerk. Deze bijeenkomst vindt ook plaats in de Brandweerkazerne Laren vanaf 20.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Monique Bosscher: monique@stanglobal.com
Wilt u eerst informatie over AED en burgerhulpverleners? Kijk op de website www.hartslagnu.nl

Bijeenkomst AED Laren